drift

Het voormalig waterloopkundig laboratorium Waterloopbos is het decor voor DRIFT, een hedendaags beeldend kunstproject. Tegen de achtergrond van het industriële erfgoed in het gevarieerde bos werken twaalf kunstenaars hun visie op het thema ‘verandering’ uit.

Expositie van sculpturen
Het Waterloopbos van Natuurmonumenten in Marknesse is de plaats waar decennialang is geëxperimenteerd met modellen van havens en riviermondingen uit de hele wereld. Nu liggen de industriële ruïnes half overwoekerd verspreid door het bos. Twaalf kunstenaars gaan ter plaatse aan het werk met hun eigen perspectief op de transformatie van de omgeving. Het project legt verbanden tussen het ingrijpen van de mens in de natuur.